Meny

Plan for arbeidet i eierorganisasjonen

I vedtektene heter det at rådet skal ha minst tre årlige møter. Her fra et rådsmøtet i 2013.
I vedtektene heter det at rådet skal ha minst tre årlige møter. Her fra et rådsmøtet i 2013.

Styret har drøftet plan for arbeidet i eierorganisasjonen. Eierutvalgene involveres i planarbeidet før Konsernstyret gjør endelig vedtak i juni.

Planen omfatter følgende hovedelementer:

Rådet

Rådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret, og rådet skal løpende sørge for å bygge sin kompetanse på relevante områder. Det er videre i vedtektene foreslått at det skal avholdes minst 3 møter i rådet pr år, uten at form og varighet er beskrevet. Rådsmøtene må ses i sammenheng med beskrivelsen av møter i eierutvalg.
 
Eierutvalgene

Hovedoppgaven til eierutvalgene er å arbeide for aktivt eierskap og åpen og god kommunikasjon med TINEs medlemmer i eierområdet. Eierutvalget er bindeledd mellom styret og den lokale medlemsorganisasjonen, med ansvar som beskrevet i vedtekter og arbeidsbeskrivelse.
 
Det er planlagt fire fysiske møter (fem dager) for eierutvalgene. Tre av møtene er foreslått gjennomført i forbindelse med rådsmøter.

I tillegg foreslås det å gjennomføre områdevise telefonmøter med eierutvalgene etter konsernstyremøtene, der det ikke er et fysisk møte.
 
Produsentlagsledersamling, samling med arbeidsutvalgene, lokal valgkomite og årsmøteutsendinger

Det foreslås flere møtepunkter for produsentlagslederne innenfor eierområdene i løpet av året. En produsentlagsledersamling i slutten av september, og en samling for hele AU kombinert med samling for produsentlagsledere og lokale valgkomiteledere i oktober/november er noen av forslagene. Det legges til grunn at møtene i stor grad kan gjennomføres distriktsvis for å redusere reiser og behov for overnatting.
 
I mars er det foreslått møte med produsentlagsledere og årsmøteutsendinger. Dette er i hovedsak samordning og kompetansebygging før årsmøtet.
 
Sentral valgkomite

Sentral valgkomite bør være tilstede på en rekke arenaer i eierorganisasjonen. De har utarbeidet en egen skisse til årshjul, der dette er beskrevet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås