Meny

Oppnevning av revisjonsutvalg

Anders Johansen skal lede revisjonsutvalget
Anders Johansen skal lede revisjonsutvalget

Anders Johansen (leder), Marit Haugen og Elin Aarvik (med forbehold om nyvalg) er oppnevnt som medlemmer av revisjonsutvalget i TINE.

Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende utvalg for styret i arbeidet med å føre kontroll med selskapets finansielle rapportering og kontrollsystemer.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås