Meny

Oppfølging etter Årsmøtet 2013 - Jordvern

Styrets oppfølging av saken fra Ørland og Bjugn produsentlag

Årsmøtet vedtok  “Meningen fra årssamlingen for Ørland og Bjugn Produsentlag oversendes konsernstyret for videre behandling.”

Konsernstyret fulgte opp saken i sitt styremøte den 30. mai. Styreleder i TINE, Trond Reierstad, sier at styret slutter seg helt og fullt til de holdninger og synspunkter som meningen gir uttrykk for. Norge har lite dyrket mark per innbygger. Et solid og godt jordvern er nødvendig for å sikre en god norsk matvareforsyning for de norske forbrukerne.

Åpne hele dokumentet nedenfor

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås