Meny

Anbefaler økning i omsetningsavgift med 1 øre pr. liter melk

TINE gir anbefalinger til Omsetningsrådet om hvor stor omsetningsavgifta bør være ut fra behovet for å regulere markedet. Styret har vurdert behovet og anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften øker med 1 øre pr liter til 6 øre pr liter gjeldende fra 1. januar 2017.

Omsetningsavgiften for melk blir innbetalt av melkeprodusentene ved levering av melk, enten til meieriselskap eller gjennom lokal foredling. Avgiften går inn i fondet for omsetningsavgiften og blir brukt til å finansiere markedsreguleringen for melk gjennom avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.  

Bruk av midlene

Styret har overfor Omsetningsrådet anbefalt at det gis støtte til faglige tiltak i Geno, Norsk Sau og Geit, KOORIMP og til nasjonalt kontrollprogram for BRSV og BCoV. Til opplysningsvirksomhet har styret anbefalt at støtte gis til Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no), Norsk Gardsost og til Matmerk for markedsføring av merkeordningen «Nyt Norge» og markedsføring av økologisk mat.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås