Meny

Nye styremedlemmer inn i eierutvalgene

Styret har i siste styremøte oppnevnt nye styremedlemmer som skal være representert i eierutvalgene. I år er styremedlemmene fordelt seg på andre eierområder enn de vanligvis tilhører.

Vedtektene i TINE sier at eierutvalget skal bestå av de eiervalgte rådsmedlemmene fra hvert eierområde og minst 1 eiervalgt styremedlem oppnevnt av styret.

Styremedlemmene som går inn i det enkelte eierutvalg er:

  • Eierområde Nord: Cecilie Bjørlo og Rolf Øyvind Thune
  • Eierområde Midt: Askild Eggebø og Turid Næss
  • Eierområde Sørvest: Anders Johansen og Elisabeth Irgens Hokstad
  • Eierområde Øst: Marit Haugen og Helge Arne Espeland

Styremedlemmene inngår som ordinære medlemmer av eierutvalgene, men de skal ikke lede eierutvalgene.

Hva er oppgavene til et eierutvalg?

Eierutvalgene er sammensatt av rådsmedlemmene i det enkelte eierområde. TINE har 4 eierområder med 6 medlemmer i hvert eierutvalg. I tillegg kommer 1 til 2 medlemmer oppnevnt av styret. Medlemssjefen i eierområdet er administrativ støttespiller.

Skal bidra til aktivitet i produsentlaget

Eierutvalgets viktigste oppgave er å bidra til at det blir god oppslutning og aktivitet i det enkelte produsentlag. Det enkelte produsentlag har en kontaktperson i eierutvalget som skal bistå med hjelp i drift av produsentlaget og med samordning av aktivitet. 

Eierutvalget som pådriver og ressurs for produsentlaget

Eierutvalget skal avholde ledermøter for produsentlagene og avholde møter for arbeidsutvalgene i produsentlagene. En svært viktig rolle eierutvalgene har er å aktivt delta og være pådriver for opplæring av tillitsvalgte i eierområdet. Dette gjøres bl.a. gjennom samlinger for produsentlagsledere og i samlinger for arbeidsutvalgene. I tillegg har eierutvalget egne kurs for nye medlemmer av arbeidsutvalgene og nye i lokale valgkomite i produsentlagene. 

Samfunnskontakt

Ved siden av dette skal eierutvalget delta i politisk informasjons- og samfunnskontakt i samsvar med TINEs strategier og mål. Møter med politikere på lokalt og fylkesnivå er en viktig del av dette arbeidet. Særlig gjelder det nå foran Stortingsvalget til høsten.

Tilstede lokalt og regionalt

Eierutvalget skal arbeide overfor opinionen i eget område med informasjon knyttet til TINE og TINEs eiere. Eierutvalget skal også delta og representere TINE i ulike sammenhenger på fylkesnivå og på lokalt nivå. De skal ta opp og bringe saker inn for aktuelle myndigheter og organisasjoner på fylkesnivå og på lokalt nivå.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås