Meny

Nye meieriutredninger settes i gang

Meierikart 2020
Meierikart 2020

Styret har vedtatt å utrede meieristrukturen i Finnmark for å se om vi driver på best mulig måte. Det er også vedtatt å se på vareflyten for ferske produkter i Sør-Norge. Anlegget på Sem skal utredes nærmere og TINE setter i gang en spennende konseptstudie for det vi kaller «Mindre anlegg», med Kristiansand som pilot.

TINE jobber for et levende Norge. Ikke bare er det nedfelt i visjonen vår, men det er også fundamentet for TINEs 163 år lange historie. Vi eies av melkebønder over hele landet. Effekten av disse melkebøndene er milliarder av kroner i ringvirkninger og sysselsetting av over 25 000 mennesker. Det er levende lokalsamfunn, rike kulturlandskap og et tankesett om trygg, god og bærekraftig matproduksjon for kommende generasjoner.

- For å sikre fremtiden til dette oppdraget må vi hele tiden sørge for at vi har konkurransekraft til å vinne mot økt import og tøffere konkurranse. Effektiviseringstiltakene er en del av TINEs strategi frem mot 2025 hvor kostnadene skal tas ned med over 1 milliard kroner, men det ligger også strategiske valg for å skape grunnlag for ny vekst i årene som kommer. Jeg har stor forståelse for at mange av våre medarbeidere kjenner på en utrygg framtid. Vi ønsker og lover derfor åpenhet og gode prosesser for å gi våre medarbeidere den tryggheten de fortjener, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Skal vurdere meieristrukturen i Finnmark

TINE har to meierier i Finnmark, Alta og Tana. Begge meieriene produserer søtmelk og fløte. I tillegg produserer Tana Kesam, melkeringe, rømmekolle, proteinyoghurt, smør og kulturmelk. Lokaliseringen av lageret og meieriet i Harstad kan ha innvirkning på meieristrukturen i Finnmark.

- Vi skal derfor gjøre beregninger på om en eventuell flytting av anlegget nærmere E6 vil ha noe innvirkning på framtidig meieristruktur i Finnmark. Dette er ikke en konkret utredning om flytting av meieriet i Harstad, men kun en «regneøvelse» for å se på eventuell innvirkning på meieristrukturen i Finnmark, sier Hovland.

Utredningen ventes å starte etter sommeren.

Konseptstudie for «mindre meierier»

Styret har også vedtatt å sette i gang en konseptstudie for mindre anlegg. Dette piloteres i Kristiansand og skal se på en mer kostnadseffektiv måte å jobbe på for TINEs mindre anlegg, og mer fleksible måter å organisere driften på.

- Det blir interessant å se resultatene av denne piloten og dette arbeidet. Hvis vi ser at det er potensiale i besparelser og effektivisering vil vi kunne videreføre dette på andre anlegg for å sikre lokal tilstedeværelse over hele landet for TINE, noe som også henger tett sammen med at TINE fortsatt driver med direktedistribusjon og at vi ser på dette som et klart konkurransefortrinn fremover, sier konsernsjefen.

Meieriet i Kristiansand produserer søtmelk, fløte og syrna melk. Pilotprosjektet i Kristiansand planlegges å starte om kort tid.

Struktutredning på Sem

Etter at pilotprosjektet i Kristiansand er gjennomført settes det i gang en strukturutrening av meieriet på Sem som produserer søtmelk og fløte. Det innebærer å se på transportkostnader, produksjonskostnader og ikke minst hvilke oppgaver som gjøres på anlegget og andre steder i nærheten.

- En strukturutredning kan resultere i nedlegging, men det kan også føre til ingen betydelige endringer eller en annen organisering/driftsmodell. Dette er ikke vurdert eller antatt på forhånd, men vil komme som resultat av utredningen, understreker Hovland.

Har investert 12 milliarder siste 10 år, i hele landet

Jobben med å sikre konkurransekraft tar aldri slutt. TINE må hele tiden investere, TINE må hele tiden effektivisere. TINE har gjennom de siste ti årene kjørt en rekke effektiviseringstiltak som innebærer smartere måter å jobbe på, bedre ressursutnyttelse, nedskjæringer og nedleggelser. De samme årene har også brakt med seg massive investeringer over hele landet. 12 milliarder de siste 10 årene i TINEs anlegg over hele landet og i 2020 fortsetter denne trenden. Utbyggingen av meieriene på Elnesvågen i Møre og Romsdal og på Storsteinnes i Troms er godt i gang og nå i januar vedtok styret å bygge ut meieriet på Dovre. Fra eiernes side er det et forsiktig anslag at det investeres over to milliarder årlig på gårdene, med de ringvirkningene på lokalsamfunnene dette har.

- I strategiperioden frem mot 2025 er det ingenting som tilsier at investeringstakten vil avta. Investeringer i denne størrelsesordenen og over så lang tid er det få som kan sammenligne seg med i fastlands-Norge, sier Hovland.

For pressehenvendelser, ta kontakt med pressevakta på; 482 30 994 eller presse@tine.no

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås