Meny

Ny grøtlinje på Tretten

TINE Meieriet Tretten.
TINE Meieriet Tretten.

Det er stor vekst i grøtproduktene og det er ventet videre vekst fremover. TINE Meieriet Tretten har ikke kapasitet til å møte denne veksten. Med det som bakgrunn har konsernstyret i dag vedtatt å investere i ny grøtlinje på Tretten med en kostnadsramme på 58 millioner kroner.

 

 

Grøtproduktene som produseres på TINE Meieriet Tretten selges av både TINE og Fjordland, og det er foretatt markedsvurderinger av både TINEs Kategori Mellommåltid og Fjordland. Markedsvurderingene viser betydelig volumvekst innen både mellommåltid («kald grøt») og ordinære grøtprodukter («varm grøt»).

Det er tre prosesslinjer for grøt på Tretten. To av disse er konstruert for varmtappet grøt og en for kaldtappet grøt. På denne siste linje produseres både grøtbaserte mellommåltid og riskrem. Tappelinja for mellommåltid går nå i 19 av ukens 21 skift, altså nær døgnkontinuerlig. Til tross for dette er det tidvis leveringsutfordringer og det er forespeilet ytterligere vekst.

Det er også behov for å utvide lagerarealer for innsatsfaktorer og ferdigvarer på Tretten for å erstatte midlertidige løsninger med telt og trebygning som ikke tilfredsstiller krav til hygiene, HMS og effektivitet.

- Siden vi har utfordringer med produksjonskapasiteten allerede i 2014, var det viktig å få behandlet saken om ny prosesslinje nå slik at vi kan få satt den i bestilling og tape minst mulig tid. Endelig behov for lagerarealer og investeringsbehov i bygg skal vurderes nærmere før totalrammen for prosjektet fremlegges for konsernstyret for godkjenning i 3. kvartal 2014, sier Berg.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås