Meny

Mer effektiv innhenting av melk

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer for å effektivisere og bedre konkurransekraften. Som et tiltak investeres det gradvis i nytt og mer effektivt pumpeutstyr. Dette betyr noen mindre justeringer i regelverk for gårdstank, melkerom og fjøs fra 1.1.2016

Endringene er i hovedsak knyttet til avstand og høydeforskjell mellom tappestuss og oppstillingsplassen for tankbil, og gjelder kun ved nybygg.

Det er også gjort noen presiseringer med hensyn på leverandørens ansvar i forhold til å sikre mjølkekvaliteten.

Maksimalt 6 meter avstand fra tappestuss til parkering for tankbil

For å utnytte den økte pumpekapasiteten er slangediameter og slangelengde vesentlig. For nybygg blir det derfor krav om at avstand fra tappestuss på gårdstank til parkering for gårdstankbil er maksimalt 6 meter, mens det pr. i dag er 8 meter. Det er også definert maksimal høydeforskjell mellom tappestuss og plass for gårdstankbilen. Høydeforskjellen skal maksimalt være +50 cm.

Formålet reglene for gårdsvei, mjølkerom og fjøs er å sikre at mjølka er produsert under hygienisk tilfredsstillende forhold og med god dyrevelferd. Reglene skal sikre TINEs omdømme i forhold til produksjonsforholdene på gården. Videre stiller reglene noen krav som skal sikre at henting av melk og service på gårdsstank kan skje effektivt og innenfor rimelige HMS-krav slik at tankbilsjåfør og andre som ferdes på bruket kan ha en trygg arbeidsplass.

Se endringene i det nye regelverket (gjeldende fra 1.1.2016)

Gå til det eksisterende regelverket.

Ta kontakt med en av våre byggrådgivere hvis du har tekniske spørsmål.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås