Meny

Mer effektiv innhenting av melk

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer for å effektivisere og bedre konkurransekraften. Som et tiltak investeres det gradvis i nytt og mer effektivt pumpeutstyr. Dette betyr noen mindre justeringer i regelverk for gårdstank, melkerom og fjøs fra 1.1.2016

Endringene er i hovedsak knyttet til avstand og høydeforskjell mellom tappestuss og oppstillingsplassen for tankbil, og gjelder kun ved nybygg.

Det er også gjort noen presiseringer med hensyn på leverandørens ansvar i forhold til å sikre mjølkekvaliteten.

Maksimalt 6 meter avstand fra tappestuss til parkering for tankbil

For å utnytte den økte pumpekapasiteten er slangediameter og slangelengde vesentlig. For nybygg blir det derfor krav om at avstand fra tappestuss på gårdstank til parkering for gårdstankbil er maksimalt 6 meter, mens det pr. i dag er 8 meter. Det er også definert maksimal høydeforskjell mellom tappestuss og plass for gårdstankbilen. Høydeforskjellen skal maksimalt være +50 cm.

Formålet reglene for gårdsvei, mjølkerom og fjøs er å sikre at mjølka er produsert under hygienisk tilfredsstillende forhold og med god dyrevelferd. Reglene skal sikre TINEs omdømme i forhold til produksjonsforholdene på gården. Videre stiller reglene noen krav som skal sikre at henting av melk og service på gårdsstank kan skje effektivt og innenfor rimelige HMS-krav slik at tankbilsjåfør og andre som ferdes på bruket kan ha en trygg arbeidsplass.

Se endringene i det nye regelverket (gjeldende fra 1.1.2016)

Gå til det eksisterende regelverket.

Ta kontakt med en av våre byggrådgivere hvis du har tekniske spørsmål.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås