Meny

Medlemsbegrepet i vedtektene

Personer som driver melkeproduksjon skal anses som personlige medlemmer, uavhengig av organisasjonsform. Dette betyr at melkebønder som har organisert sitt foretak som ANS/DA eller AS også defineres som personlige medlemmer, og kan dele sitt medlemskap på lik linje med enkeltpersonforetak

Etter vedtektsendringene på årsmøtet i 2015 har definisjonen av medlemsbegrepet blitt diskutert.

Spesielt definisjonen av begrepene personlig medlem vs ikke-personlig medlem. Hittil har enkeltpersonforetak blitt kategorisert som personlige medlemmer, mens alle andre selskapsformer har blitt betraktet som ikke-personlige medlemmer. Denne inndelingen har vakt en del reaksjoner i medlemsmassen, og enkelte har tatt til ordet for en vedtektsjustering. Styret har behandlet sak om medlemsbegrepet i møte 30.03.2016.

 

Etter en vurdering av de juridiske forhold, vedtektenes ordlyd, formål og bakenforliggende hensyn, anbefaler styret at personer som driver melkeproduksjon ansees som personlige medlemmer, uavhengig av organisasjonsform. Personlige medlemmer kan dele sitt medlemskap med en annen person forutsatt at den andre er i familie med medlemmet, og har eller kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket.

Andre melkeprodusenter (bedrifter som f.eks kommunale eller fylkeskommunale foretak, statsforetak, stiftelser, etc) kommer inn under begrepet ikke-personlig medlem, og disse kan ikke dele sitt medlemskap.

 

Dette innebærer at melkebønder som har organisert sitt foretak som ANS/DA eller AS defineres som personlige medlemmer, og kan dele sitt medlemskap på lik linje med enkeltpersonforetak. På denne bakgrunn ser ikke styret behovet for å fremme sak om vedtektsjustering for årsmøtet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås