Meny

Møteplan for Styret og Rådet

Møteplan for styre i TINE og møter i rådet for resten av 2016 og hele 2017 er nå lagt. Det legges opp til 3 rådsmøter årlig.

Rådsmøtene blir 24 og 25. august og 28. oktober i 2016. Rådsmøtet i august blir på Jæren. For 2017 er rådsmøtene lagt til 16. februar, 31. august og 26. oktober. Møtet i februar og i oktober kombineres med et felles eierutvalgsmøte.

Årssamlingene i TINE blir arrangert i tidsrommet 27 februar til 15. mars. Årsmøtet i 2017 er berammet til 26 og 27. april.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås