Meny

Lover et raskere og mer forbrukerorientert TINE

-Vi må vite hva forbruker vil ha og lete etter lønnsomme måter å betjene disse behovene på, sa styreleder i TINE, Trond Reierstad, til TINEs årsmøte på Lillestrøm. Han lover et offensivt og enda mer forbrukerorientert TINE i årene som kommer.

-Vi må forsikre oss om at vi ikke går til meieriene og kundene våre med produkter det er halvhjertet interesse for. Vi må bli flinkere til å forstå markedet, sa han.

Reierstad brukte mye av talen til å snakke om mulighetsrommet for TINE i årene framover og pekte på de store investeringene som TINE har gjennomført.

-Det vil dukke opp investeringsmuligheter også framover. De kanskje aller største mulighetene ligger nettopp på områder vi fortsatt ikke vet at finnes. Innovasjonsevne og innovasjonskraft er avgjørende for vekst og lønnsomhet framover.  Det krever investeringer i folk, utstyr og markedsføring.  Det er ikke risikofritt, men likevel helt nødvendig for å lykkes, slo Reierstad fast.

Han trakk fram både den internasjonale satstingen og muligheten av å vokse innenfor nisjeprodukter som områder der TINE kan bruke sin kraft, sine nettverk – og sin kompetanse framover.

-Samtidig skal vi kjempe for volumene, sa Reierstad.

Trykk her for å lese hele talen

Dyrevelferd

Reierstad adresserte også dyrevelferd i sin tale til årsmøtet. Han la vekt på at selv om Norge og TINEs eiere er gode på dyrevelferd og dyrehelse, så må ikke dette bli en hvilepute i forhold til å utvikle seg videre også på dette området.

-Det er hvordan våre kunder og forbrukere vurderer jobben vår som er avgjørende. Hvilke elementer vektlegger de. Sett fra utsiden kan det være andre faktorer som spiller inn enn det vi selv har fokus på, sa Reierstad - og understreket at det som er godt nok i dag ikke nødvendigvis tilfredsstiller kravene i morgen.

Han mener også at trekk i melkepris bør kunne brukes som en sanksjon om det oppdages avvik som ikke lukkes.

-Hvis norske forbrukere også i framtida skal ha tillit til norsk melkeproduksjon, må vi jobbe videre med å utvikle oss – også på dette området, sa Reierstad.

Trygge arbeidsplasser

Avslutningsvis trakk Reierstad fram ønske om at fastlandsindustrien får gode og forutsigbare rammevilkår.

-Slik at vi kan trygge arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet vårt. Jeg håper at politikerne vil utnytte muligheten som ligger i en effektiv og bærekraftig melkeproduksjon over hele landet. Årets jordbruksoppgjør er en glitrende anledning til å vise at de har forstått det, sa han.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås