Meny

Kvalitetsbetalingsregelverket 2017

Konsernstyret i TINE har som målsetting i løpet neste år å beslutte et nytt kvalitetsregelverk gjeldende fra 2017. Eventuelle endringer i regelverket skal først ut på høring i eierorganisasjonen.

Redusert melkekvalitet innebærer store kostnader både for industri og leverandør. Dette omfatter både direkte økonomiske effekter av nedklassing av melk – og indirekte kostnader som forårsakes av jurhelseproblemer, etc.

I dag avhenger avregning både av målinger i inneværende måned og produsentenes tidligere leveringshistorikk. For industrien er det innholdet i den faktiske leveransen som er viktig mens det for leverandør har vært viktig å få forutsigbarhet og tilpasningstid til å rette kvalitetsavvik. Styret drøftet hvor stor vekt en skal legge på forutsigbarhet opp mot faktisk leveranse.

Tørrstoffbetalingen

Tørrstoffinnholdet i melka har fått større betydning som følge av fallende melkesalg og standardisering av varer. Den faktiske verdien av de ulike tørrstoffraksjonen varierer med overskudds og underskuddssituasjoner. Samtidig har gjennomsnittlig tørrstoffinnhold i melka økt slik at kvalitetsbetalingen blir en stadig større del av melkeprisen. Styret diskuterte dynamikken og nivå på tørrstoffbetalingen

Organisasjonsmessig behandling i 2016

Administrasjonen ble bedt om å jobbe videre med å utforme et nytt forslag til kvalitetsregelverk. Eventuelle endringer i kvalitetsbetalingsregelverket vil bli behandlet i organisasjonen i løpet av 2016

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås