Meny

Konsernstyret tilrår uendret kvote for 2015

Konsernstyret tilrår at forholdstallet holdes uendret både på 1,03 for kumelk og 0,97 for geitemelk.

 Konsernstyret legger til grunn for sin anbefaling overfor avtalepartene at det norske melkemarkedet i størst mulig grad skal være basert på norsk råstoff.  For kumelk vil det si et forventet råstoffbehov på 1507 millioner liter. For geitemelk et forventet råstoffbehov på 18,5 millioner  liter melk.

Konsernstyrets leder gis fullmakt til å vurdere tilrådningen, i samråd med administrasjonen, dersom forutsetningene endres fra nå av og fram til kvoteforhandlingene starter.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås