Meny

Konsernstyret prioriterer kompetansebygging hos lokale tillitsvalgte

Produsentlagenes økte betydning i eierorganisasjonen stiller økte krav og forventninger til arbeidsutvalgsmedlemmene og kompetanse. Styret prioriterer derfor å sikre nødvendig kompetanse hos tillitsvalgte.

I ny eierorganisasjon skal produsentlaget ha en mer sentral rolle enn tidligere. Dette betyr blant annet økt deltakelse i aktuelle saker, hyppigere dialog mellom produsentlagene og sentrale tillitsvalgte, tettere kontakt med andre organisasjoner på lokalt nivå og mer utadrettet aktivitet.

Sikre kompetanse på alle nivå

I denne anledning er det utarbeidet en oversikt over viktige kompetanseområder og hvilket kompetansenivå en bør forvente av lokale tillitsvalgte i produsentlagene. Hensikten er å tydeliggjøre rollen som lokal tillitsvalgt, sikre at produsentlagenes rolle i eierorganisasjonen ivaretas, samt et verktøy for arbeidet i lokale valgkomiteer.

Styret diskuterte dette på styremøte og mener at opplæring av tillitsvalgte må prioriteres for å sikre nødvendig kompetanse hos tillitsvalgte på alle nivå.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås