Meny

Justerer merbetalinga for økomelk

Konsernstyret har vedtatt å redusere merprisen på økologisk melk til produsentene med 10 øre fra 75 øre pr. liter til 65 øre pr. liter. Endringen skjer fra 2014.

Årsaken ligger i at TINE til tross for økt anvendelsesgrad, har en stor reserve av økologisk melk. Ubalansen mellom produksjon og etterspørsel påfører TINE Råvare merkostnader, et tap som må dekkes opp av alle melkeprodusentene. En reduksjon i økotillegget vil bedre økonomien i TINE Råvare, men fortsatt er tillegget så stort at det gir en stimulans til produksjon av økologisk melk.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås