Meny

Innspill til styret fra årsmøtet

Internasjonal satsing, framtidig melkevolum og klima er saker som trekkes fram oppsummering av debatten i årsmøtet. Fra de 110 årsmøteutsendinger var det nesten 70 innlegg, og utfordringer for framtida var hovedfokus i innleggene.

Konsernstyret beretning ble godkjent

Styrets beretning for 2016 og forslag til årsregnskap for TINE SA og TINE ble godkjent av årsmøtet. Årsmøtet vedtok med det etterbetaling på totalt NOK 963 millioner og at det settes av 84 millioner i etterbetalingsfond og 587 millioner til annen egenkapital i TINE SA.

Mange innlegg

Det var kommet forslag til årsmøtet om endring av vedtektene §8.2, men dette ble avvist av et flertall i møtet. Forslaget gikk ut på at etterbetaling skal utbetales kun på melk innenfor kvote. Det ble også fremmet en sak angående støtte til Nei til EU. Årsmøtet gikk enstemmig inn for at saken oversendes til styret uten realitetsbehandling. Valg ble gjennomført i henhold til vedtektene og mange innlegg ble registrert i debatten. Mange omhandlet TINEs drift og vilkårene for melkeproduksjon. I tillegg kom det innlegg på;

  • Internasjonal satsing,
  • Klima,
  • Framtidig melkevolum og konkurransekraft.
  • Årsmelding og regnskap

Signert protokoll blir lagt under fanen "medlem" og "Årsrapporter" etter hvert.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås