Meny

Møter i eierorganisasjonen

Fra årssamling i Leksvik produsentlag
Fra årssamling i Leksvik produsentlag

Styret har fastsatt møte plan for konsenstyret og rådet for 2016 og 17 og drøftet møteaktiviteten ellers i eierorganisasjonen. Styret har besluttet å gjennomføre en evaluering av arbeidet i eierorganisasjonen høsten 2016. Formålet med evalueringen er å finne hensiktsmessig møteformer og å målrette ressursbruken.

Styret legger til grunn en samlet ressursbruk i eierorganisasjonen som siste året. Det legges opp til flere telefonmøter mellom sentrale tillitsvalgte og produsentlagslederne, samt at eierutvalgene får ansvar for å øke kommunikasjonen med arbeidsutvalgene generelt.  Arbeidet med å utvikle den nye eierorganisasjonen må fortsette, og forutsetningen for dette er aktive produsentlag. Derfor fortsetter vi fokuset på lokalleddet, sier styreleder Trond Reierstad. Ny teknologi og nye kommunikasjonsmuligheter må utnyttes for å øke dialogen og effektivisere arbeidet. Videre må kompetanseheving og målretting av dette arbeidet prioriteres.

Styret har vedtatt møteplan for styret i 2017, samt dato for årsmøte 2017. Dette avholdes 26.-27. april 2017.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås