Meny

Fra fire til to prissoner

Konsernstyret i TINE ønsker å stimulere til jevnere melkeproduksjon gjennom året. Som ledd i dette arbeidet har konsernstyret vedtatt å redusere antall prissoner fra fire til to.

Prisdiff fjell og fjord

Melkeleveransene varierer mye gjennom året med høy leveranse om vinteren og lavere leveranse spesielt i tredje kvartal.  Ulike deler av landet har ulik leveringskurve. Leveransene er spesielt skjev på Vestlandet og i fjellbygdene i Sør Norge.  Den ujevne leveransen gir dårlig melkeanvendelse, ekstra mellomtransport av melk, og behov for overkapasitet i industrien.

Innføres 1. januar 2016
For å stimulere til jevnere leveranse, differensieres prisen gjennom året.  Det er i dag fire ulike priskurver for ulike deler av landet.

Vedtaket i konsernstyret innebærer at nåværende prissoner «Landet», «Sør» og «Nord» slås sammen til en ny sone som benevnes som «Landet». Prissone Fjord og Fjell opprettholdes. Endringen gjelder fra 1. januar 2016.

172 uttalelser fra produsentlagene
Forslaget om å forenkle inndelingen, og redusere antall prissoner til to, har vært ute til høring i produsentlagene. 172 uttalelser kom inn. Det var stor tilslutning til å foreta en forenkling ved å slå sammen de tre sonene.

Tabell prissoner inkl diff basispr

Økt differensiering i Nord og Sør
Alle dagens fire prissoner har nedgang i leveransene i 3. kvartal. Men leveransene varierer vesentlig mer i Fjord og Fjell enn i de andre sonene. Prisdifferensieringa (forskjellen mellom høyeste tillegg og største trekk) i denne sonen er allerede så stor, 156 øre/ltr, at det ikke blir endringer her.
I de tre sonene som skal slås sammen, blir differensieringen på 106 øre/ltr som i nåværende sone Landet. Det betyr at produsenter i dagens sone Nord får økt differensiering med 12 øre, fra 94 til 106 øre/ltr, mens i Sør økes differensieringen med 10 øre pr/ltr fra 96 – 106 øre pr/ltr.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås