Meny

Fortsatt økning i medlemstilfredsheten

Årlig måler TINE medlemstilfredsheten. Resultatene viser en oppgang fra 78 til 79, noe som er tett opp til meget god tilfredshet. Fellesskapsfølelsen og stolthet over TINE er det som påvirker tilfredsheten positivt. Medlemmer med lav tilfredshet mener at TINE er rigid, byråkratisk og opplever ingen innflytelse.

Medlemmenes tilfredshet med TINE har økt fra 78 til 79 i årets måling. - Dette er en positiv utvikling, selv om vi ikke helt nådde målet på 80, som tilsvarer meget god tilfredshet) sier organisasjonssjef Eli Reistad. Målingen av tilfredshet bygger på en indeks fra 0 til 100, hvor 0 til 50 er misfornøyd, 50-60 er likegyldig og over 70 viser tilfredshet. Undersøkelsen viser fortsatt forbedringsområder og styret i TINE ble orientert om resultat og videre jobbing.  

Graf 1: Utvikling i medlemstilfredshet.

 Eiertilfredsheten

Trygghet, felleskap og markedsarbeidet betyr mye for de som scorer TINE godt 

Undersøkelsen måler tilfredsheten ved at den enkelte må ta stilling til ulike utsagn. Ut fra disse utsagnene kommer en fram til hva som påvirker tilfredsheten hos medlemmene. Utsagn som går på trygghet, fellesskap gjennom eierskap i samvirke og markedsarbeidet som TINE gjør, betyr mye for de som er tilfredse med TINE.

På den andre siden svarer de som er misfornøyde med TINE at de er uten innflytelse. TINE oppleves også som rigid, tungrodd og byråkratisk av denne gruppen. Undersøkelsen viser også at TINE har litt å gå på når det gjelder servicenivå, selv om medlemssenter, rådgiving og tankbilsjåfører får god score. Totalt er det 10 % som scorer TINE dårligst, og 65% er meget tilfredse med TINE(over 80).

Tilfredsheten med TINE pr. fylke

Figuren under viser tilfredsheten med TINE pr. fylke. Tallet i fargeboksene viser resultatet i år og tall med pluss og minus foran viser prosentpoengene opp eller ned fra i fjor. Søylene til høyre viser totalt antall svar. Over 70 i score er definert som tilfredse medlemmer. Vestfold hadde en stor bedring fra i fjor, mens vi finner Buskerud og Troms nederst på lista. 

Geografisk tilfredshet

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås