Meny

Foreslår 2 øre lavere omsetningsavgift

Konsernstyret anbefaler at omsetningsavgiften reduseres fra 8 til 6 øre pr. liter fra 1. januar 2015. Anbefalingen bygger på forventede kostnader og fondets størrelse.

Konsernstyret har lagt vekt på følgende forhold som grunnlag for sin anbefaling:
-Lagersituasjon av reguleringsartikler er på et tilfredsstillende nivå
-Det er ikke forventet behov for reguleringseksport i løpet av året.
-Det budsjetteres ikke med prisnedskriving av skummetmelkpulver solgt til fôr
-Landbruksdirektoratet forventer at det blir behov for ca 7. mill. kroner til oppkjøp av melkekvoter. Dette har sin bakgrunn i at alle regioner ikke har kjøpere til hele mengden som legges ut for salg, og oppkjøp av geitemelkskvoter som selges til staten

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås