Meny

Foreslår å redusere omsetningsavgiften

Konsernstyret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk fastsettes til 5 øre pr. liter. Det er en reduksjon på 1 øre fra første halvår 2015.

Reduksjonen av omsetningsavgiften skyldes at det er god likviditet i reguleringsfondet til tross for høy melkeinngang.
Konsernstyret er orientert om regnskap for omsetningsavgiften i 2014 og revidert estimat for markedsreguleringen i 2015. Ut fra dette, og av hensyn til fondets størrelse, mener konsernstyret det er grunnlag for en reduksjon av avgiften.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås