Meny

Fortsatt to meierier i Finnmark

TINE Meieriet Tana
TINE Meieriet Tana

Styret har i dag konkludert med å ikke gjennomføre utredning av meieristrukturen i Finnmark nå. I stedet settes det i gang forbedringsprosjekter.

I styremøtet 12. februar 2020 ble det vedtatt å sette i gang utredning av TINE Meieriet Sem, TINE Meieriet Alta og TINE Meieriet Tana. Sommeren og høsten 2020 har TINE prioritert utredningen av Sem og konsernstyret vedtok å videreføre både produksjon, lagerdrift og distribusjon på Sem under forutsetning av at det gjøres konkrete tiltak for å redusere kostnadene.

Lite å hente på å endre meieristrukturen

Oppdaterte beregninger for Nord-Norge og erfaringer fra Sem tyder på at det er lite å hente med å endre på meieristrukturen i Nord-Norge.

- Erfaringer fra strukturutredningen på Sem viser at reduserte produksjonskostnader raskt «spises opp» av økte logistikk-kostnader. Driften i Nord-Norge kjennetegnes av lange transportavstander og høye transportkostnader. Et strukturprosjekt er svært ressurskrevende, og med så begrenset potensiale antas effekten å være større ved andre forbedringsprosjekter, sier konserndirektør Per Ivar Berg. 

Forbedringsprosjekter i stedet for strukturutredning

Selv om 2020 har vært et bra år for TINE økonomisk ser vi tydelig at TINE taper andeler. Målet om å redusere kostnadene og bedre konkurransekraften gjennom effektiv drift er ikke blitt mindre viktig. Derfor settes det i gang forbedringsprosjekter for kostnadseffektivisering ved meieriene i Alta og Tana, men innenfor dagens struktur.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås