Meny

Fokus på forbruker

Styret har vedtatt en første fase i en ny strategi for geitemelkproduksjon i TINE. Strategien viderefører et økt krav til lønnsomhet og fokus på forbruker skal forsterkes. Hovedfokus i strategiarbeidet har vært å vurdere markedsbehovet for geiteprodukter.

TINEs gjeldende strategiplan for geit ble vedtatt 24. mars 2011. I november 2015 ble det nedsatt en prosjektgruppe på tvers av verdikjeden for å utarbeide en ny strategi for området geit. Prosjektet har hatt som formål å fastsette TINEs ambisjoner og mål for geit i perioden 2016-2018, med hovedfokus på markedsbehovet for geiteprodukter. Strategidokumentet skal betraktes som første trinn av strategiutvikling, hvor trinn to vil inkludere mer konkretisering av strategisk retning basert på forbrukerinnsikt og porteføljejusteringer.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås