Meny

Evaluering av eierorganisasjonen

Arbeidsutvalgene og eierutvalgene mener det er lagt godt til rette for å gi signaler oppover i organisasjonen. Det må arbeides mer med kompetansebygging og rett involvering av eierorganisasjonen.

Dette viser en undersøkelse som ble sendt ut til alle tillitsvalgte i TINE.

Kompetansen må ut til medlemmene

Gjennom samlinger og andre kontaktpunkt opplever lokale tillitsvalgte å få god informasjon og muligheten til å gi innspill oppover i eierorganisasjonen. Resultatene viser imidlertid at samlinger og kompetansebygging for lokale tillitsvalgte kunne bidratt til mer aktivitet i produsentlaget.

Sentral valgkomite har behov for flere innspill til kandidater

Ved etablering av ny eierorganisasjon fikk sentral valgkomite en mer omfattende rolle. Sentral valgkomite har derfor behov for bidrag i fra organisasjonen for å få oversikt over aktuelle kandidater. Evalueringen viser at arbeidsutvalgene, lokale valgkomiteer og eierutvalgene i mindre grad spiller inn aktuelle kandidater til sentral valgkomite.

Har ny eierorganisasjon oppnådd sin hensikt?

Hensikten med evalueringen var å samle erfaringene så langt etter implementering av ny eierorganisasjon og vurdere dette opp mot ressursbruken.  Det var også viktig å evaluere eksisterende og framtidige møtepunkter med tillitsvalgte. Konklusjonen viser at mye er oppnådd etter hensikten, men det er fortsatt behov for å stimulere til økt aktiviteten i produsentlagene.

Øke aktiviteten i produsentlagene

Styret ble orientert om tiltak som følger opp funnene i evalueringen. Evalueringen viser at det fortsatt må være fokus på å øke aktiviteten i produsentlagene. I dette arbeidet er det viktig at eierutvalgene har tett kontakt med produsentlagene og at det jobbes kontinuerlig med kompetansebygging i hele eierorganisasjon. Det er viktig å teste ut ulike møteformer og kanaler for kompetanseheving og eierstyring.

Evalueringen er gjennomført høsten 2016 gjennom spørreundersøkelse blant eierutvalgene, arbeidsutvalgene og lokale valgkomiteer. Les hele evalueringen her(svar fra AU-medlemmer)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås