Meny

Etterbetaling av basispris fra TINE Råvare for 2016

Regnskapet for TINE Råvare viser et overskudd for 2016. Dette skyldes høyere bruttofortjeneste og lavere netto driftskostnader enn budsjettert. TINE Råvare skal i hovedsak gå i null hvert år og derfor gjør TINE Råvare en etterkorrigering av basisprisen for 2016. I praksis betyr dette en etterbetaling fra TINE Råvare på 2 øre/l for 2016.

For deg som melkeprodusent betyr dette en etterbetaling av basispris på 2 øre/l for levert og erstattet melk i 2016. Utbetalingen vil komme på oppgjøret for januar(utbetales 10 februar).

4,39 kr/l i basispris fra 1. januar 2017

I 2016 har basisprisen vært satt for 3 ulike perioder. 1.1-31.3, 1.4-30.6 og 1.7-31.12. Endringen medfører dermed at basispris for hver av disse periodene økes med 2 øre. Fra 1. januar 2017 er basisprisen fastsatt til kr 4,39 pr. liter. Det betyr at basisprisen for siste periode i 2016 blir tilnærmet lik fra 1.1.2017, altså fra 4,38 til 4,39.

Presisering: Dette er en etterbetaling/etterkorrigering basispris fra TINE Råvare og ikke etterbetaling av overskudd fra TINE SA.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås