Meny

Erstatningsordning faller bort

1. januar 2016 avsluttes erstatningsordning for tap av melkeku, melkegeiter og kviger i tidligere region Øst. Det betyr at melkeprisen i dette området øker med 1,6 øre per liter.

Ordningen var oppe til vurdering i 2013. Erstatningsordningen ble da vedtatt videreført, men med forbehold om ny drøfting etter eventuelle nye vedtekter i 2015.

 Styret i TINE har nå vurdert ordningen på nytt, og mener det ikke er naturlig å videreføre den. Årsaken til at ordningen ikke videreføres, er at den bidrar til ulikt tilbud til melkeprodusentene i TINE. Melkeprodusentene i gamle region Øst har i dag lavere melkepris enn de øvrige TINE-produsentene for å dekke kostnadene med ordningen. For melkeprodusentene i gamle region Øst betyr endringen 1,6 øre i økt melkepris når ordningen bortfaller 1.januar 2016.
En annen fordel er at TINE nå slipper  å  søke og jevnlig rapportere til Finanstilsynet om erstatningsordningen, noe som gir mindre administrasjon.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås