Meny

Enda mer lønnsomt med sommermjølk fra 2020

For å stimulere til mer sommermjølk har konsernstyret i TINE vedtatt å endre sesongdifferensieringen i basisprisen på kumelk med virkning fra 1. januar 2020.

Dette innebærer at prisdifferensieringen øker fra minus 10 til minus 20 øre på vinteren, mens den øker fra 15 til 25 øre på sommer og tidlig høst.

Differensieringen av basisprisen fra måned til måned framgår av tabellen nedenfor.

Diff basispris farger

 «Sommerdumpa» er kostbar både for bonde og industri

Som næringa er godt kjent med, er melkeinngangen svært ujevnt fordelt gjennom året. Den sesongmessige variasjonen har ikke blitt mindre de siste årene. Dette påfører meieriene ekstra kostnader og kapasitetsutfordringer. TINE som markedsregulator  mottar kompensasjon for reguleringskapasitet, -transport og -lagring, men kompensasjonen dekker ikke fullt ut virkelige kostnader. Dessuten finansieres kompensasjonen med omsetningsavgift, slik at kostnader ved skjev melkekurve både belaster melkeprodusentene gjennom omsetningsavgifta og ekstra kostnader i industrileddet.

Vedtaket i konsernstyret betyr at differensieringa av basisprisen gjennom året øker med 20 øre per liter sammenlignet med gjeldende differensiering.
Det gjøres ingen endringer i de regionale tilpasniger. 

Uendret basispris fra 1. juli i år

Basisprisen ble endret flere ganger i 2018 og 2019. Dels på grunn av endring i fettbetalinga, økning av målpris i jordbruksoppgjøret og avvikende tørrstoffinnhold i melk mot prognose. Ved nyttår 2019 ble det innført en styringspris på melk som påvirket basispris. Den er nå 4,39 kr/liter.
I og med at det er knyttet noe usikkerhet både til inntekter og driftskostnader i TINE Råvare i 2019, har konsernstyret vedtatt at basisprisen holdes uendret på 4,39 kr/liter fra 1. juli 2019.
Målprisen er tatt ut gjennom økt tørrstoffbetaling.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås