Meny

Endring i regler for hentestopp, karantene og trekksats for sporer

Styret har vedtatt endringer i trekksatsen for sporer i tredje klasse melk, samt regler for hentestopp og hentekarantene.

Trekksats for sporer i tredjeklasse melk

Fram til 30. juni 2018 går trekksatsen for aerobe og anaerobe sporer i tredjeklasse melk ned fra 1,50 kr/l til 0,75 kr/l. Avregninger etter 1.mai 2017 korrigeres som følge av denne endringen. Fra 1. juli 2018 går trekket tilbake til 1,50 kr/l.

Endring i karantene og stoppregelverk

Reglene for midlertidig hentekarantene endres vedrørende sporer. Det innføres en midlertidig hentekarantene for både aerobe og anaerobe sporedannere etter avregning i tredje klasse og før ordinær hentestopp. Hentekarantenen kan ha en varighet på inntil 45 dager, hvor produsenten på visse vilkår får betalt som om melka ville blitt levert.

Dersom melka etter utløpt karanteneperiode fortsatt er på nivå med tredje klasse, innføres ordinær hentestopp. Dersom vilkårene for hentekarantene ikke er oppfylt, vil vilkår for hentestopp standardiseres for begge sporetyper og beregnes på gjennomsnittet av fire analyser etter avregning i tredje klasse.

Dette blir innført fra 1. februar 2018. Les mer i regelverket punkt 11.1-11.2.

Ingen vil gå i «ordinær stopp» som følge av høyt innhold av aerobe og anaerobe sporer før de nye karantenereglene er implementert.

Trykk her for å åpne kvalitetsregelverket

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås