Meny

Endring i kvalitetsregelverket om frysepunkt

Styret har vedtatt å endre avregningsreglene slik at klassene Elite, 1. klasse og 2. klasse fjernes for frysepunkt. Dette innebærer at ku- og geitemelk bedre enn 3. klasse avregnes som Elitemelk. Endring i bestemmelsene gjelder fra 1. juli 2017. Avregning på melk levert fra 1. juli 2017 blir korrigert og etterbetalt fortløpende.

Dagens 3. klasse grense definerer øvre nivå

For kumelk vil dagens 3.klasse definere en øvre grense på -0,50 ⁰C. Alle resultat under dette blir da melk uten vanninnblanding. For geitemelk vil det samme gjelde, men med en øvre grense på -0,52 ⁰C.

Frysepunkt

Øvrige regler er som før

De samme beregningsregler for avregningsverdi blir som før. Det vil si beregning av aritmetisk gjennomsnitt av avregningsmånedens analyser. Dagens stoppregler og stoppgrense beholdes. Det samme gjelder regler for oppstart etter stopp. 

Endringer i kvalitetsregelverket gjelder fra 1.juli 2017.

Prosessen med å finne hva som kunne gi utslag i frysepunktet og mulige tilpasninger av regelverket startet på ettersommeren 2017. Saken har vært spesiell og det har tatt tid å kartlegge sitasjonen tilstrekkelig. For den enkelte melkeprodusent oppleves det naturlig nok som lang tid. Derfor har konsernstyret bestemt at regelverket skal gjelde fra 1. juli 2017. 

Dette innebærer at avregning på melk levert etter 1. juli 2017 blir korrigert av TINE og etterbetales fortløpende. Opptjening av plaketter og hederstegn for melk levert etter 1. juli 2017 blir også korrigert av TINE. 

Bakgrunn

Det er foretatt en gjennomgang av analyseresultater og referanseverdier. Analyseinstrumentene ved Råmelkslaboratoriet er stabile. Undersøkelsene viser ingen forklaring knyttet til driftsform(robotbruk), men forhold som kalvingstidspunkt, laktasjonsfordeling, geografi, klima, helsetilstand (diare), varierende grovfôrkvalitet og endringer i kraftfôr kan påvirke frysepunktet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås