Meny

Endring i fettbetalingen fra 1. april 2016

Fettinnholdet økte kraftig i 2015. Konsernstyret har vedtatt endring i fettbetalingen fra 1. april for å balansere tilførselen etter markedets behov.

Fra 1.april 2016 reduseres tillegg og trekk for fettinnhold i kumelk. Fettbetalinga reduseres til 6 øre pr. tiendels prosent, ned 1 øre fra 7 øre pr. tidel.

Stor melkeleveranse i kombinasjon med økt fettinnhold i melka, fører til for mye fett. Overskuddsfettet må i neste omgang prosesseres, lagres og reguleres. En reduksjon av fettbetalingen vil gi en viss demping i stimulansen til høyt fettinnhold i melka.

Prognosene viser høyere fettinnhold i 2016

I 2015 ble total kvalitetsbetaling (utbetalt tillegg og trekk) 981 millioner kroner, 94 millioner kroner over budsjett. I hovedsak skyldes dette økt betaling for fettinnhold i melka. Fettinnholdet ble 4,24% for 2015 totalt, opp fra 4,17% i 2014 og en opprinnelig prognose på 4,19%. Prognostisert og budsjettert fettinnhold er 4,25% i 2016.

Se illustrasjon ved endring i kvalitetsbetalingen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås