Meny

Endring i betaling for fett og protein fra 1. mai

Styret i TINE øker betalingen for fett fra 5 til 7 øre/l i kumelk fra 1. mai 2018. Dette gjøres for å sikre tilgangen på nok fett i 2019. Samtidig er styret orientert om industriens behov for å mer umettet fett i melka.

I tillegg reduseres proteinbetalingen fra 8 til 7 øre pr. tidels prosent.

Fettinnholdet gikk ned fra 2016 til 2017. Prognosene viser en fortsatt nedgang i 2018 og behovet for sikre tilgang på fett i 2019 gjør at TINE øker betalingen med 2 øre pr. tidels prosent fra 1. mai i år. Endringene i fett- og proteinbetaling gjelder kun for kumelk. Basisprisen reduseres til 4,44 som følge av dette.

Behov for større andel umettet fett i melk

Samtidig har TINE inngått forpliktelser over for helsemyndighetene om å redusere forbrukers inntak av mettet fett gjennom industriens avtale med Helse og Omsorgsdepartementet. Denne har til hensikt å redusere det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett i den norske befolkningen. TINE skal derfor arbeide for å redusere innholdet av mettet fett i våre produkter, men også øke andelen umetta fett i mjølk inn til TINE.

Premiering av umetta fett

Ei prosjektgruppe har allerede anbefalt å starte med kalibrering av analyseinstrumenter og vurdere et betalingssystem som premierer høyt innhold av umettet fett. TINE er også i dialog med kraftfôrbransjen for innkjøp av ønskede fettkilder og vil fortsatt sette trykk på nedtrapping av palmebasert fett. Vi vet at innholdet av mettet fett kan påvirkes ved blant annet fôring. Vi vil derfor jobbe gjennom våre rådgivere for å bygge kunnskap om dette. Målet er å gjøre den sunne mjølka enda sunnere.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås