Meny

Endring i betaling for fett og protein fra 1.januar 2020

Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å høre mer om hvordan du kan styrke lønnsomheten gjennom økt fettinnhold.
Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å høre mer om hvordan du kan styrke lønnsomheten gjennom økt fettinnhold.

Styret i TINE har besluttet å øke betalingen for fett med ett øre per tidels prosent. Betalingen for protein reduseres med ett øre per tidels prosent. Endringen gjelder fra 1. januar 2020.

Betaling for fettinnhold i kumelk økes fra 8 til 9 øre pr tidels prosent og liter. Betaling for proteininnhold i kumelk reduseres fra 6 til 5 øre pr tidels prosent og liter.  

Mindre overskuddsfett fra ystemelka 

For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen, er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein.  

Når salget av drikkemelk (lettmelk og skummetmelk), faller blir det mindre fett til overs. 

Økende import av ost og redusert eksport av ost gir også mindre overskuddsfett fra ystemelka. I løpet av 2020 vil deler av Jarlsbergeksporten fases ut og fettet som kommer fra denne produksjonen må dekkes inn.  

Ønsker større andel umettet fett  

Melka inneholder ulike fett-typer, både mettet og umettet fett.  Helsemyndighetene ønsker et lavere forbruk av mettet fett.  TINE arbeider derfor med å få på plass verktøy som måler både fettmengde og fettsammensetning.  I framtida kan det bli aktuelt å premiere melk med høy andel umettet fett. 

Ta kontakt med rådgiver 

Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å høre mer om hvordan du kan styrke lønnsomheten gjennom økt fettinnhold. 

Gå til Finn Rådgiver

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås