Meny

Endrer tillegg for Husdyrkontrollen

Tillegg i melkepris for melkeprodusenter som er med i Husdyrkontrollen opphører fra nyttår, medlemmer som registrerer egne data får fortsatt tillegg på 2 øre per liter.

Målet med tillegget har vært å stimulere melkeprodusentene til å slutte opp om Husdyrkontrollen og registrere data av god kvalitet.

Overføres til basispris
Siden de aller fleste melkeprodusentene nå er medlemmer av Husdyrkontrollen, har konsernstyret vurdert det som riktig å overføre tillegget til basisprisen. Siste året var ca  98 prosent av kumelksprodusentene og 85,5 prosent av geitemelksprodusentene medlemmer i Husdyrkontrollen.

Er et godt verktøy
For TINE er det viktig at medlemmene slutter opp om Husdyrkontrollen. Gjennom Husdyrkontrollen får melkeprodusentene et godt grunnlag for styring og utvikling av gårdens melkeproduksjon. Dataene er et viktig grunnlag for TINEs prognosearbeid og arbeidet med melkekvalitet. Dataene sikrer også vi god dokumentasjon av melkeproduksjonen og dyrehelsa hos medlemmene.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås