Meny

Eierorganisasjonen skal evalueres

Styret har vedtatt å gjennomføre en evaluering av eierorganisasjonen. Målet er å få fram erfaringene etter endringer eierorganisasjonen. Denne kunnskapen blir viktig for å vurdere framtidig ressursbruk og videreutvikle møtearena for tillitsvalgte.

Evalueringen vurderer også om organiseringen bidrar til:

  • Aktivt faglig og sosialt miljø i lokallaga
  • God eierstyring gjennom;
    • Effektive og godt organiserte valg
    • Bygge kompetanse for framtidige tillitsvalgte
    • Rett involvering av eierorganisasjonen i ulike beslutningsprosesser
  • God lokal og regional samfunnskontakt

 

Evalueringen skal vurdere måloppnåelse opp mot ressursbruk. Evalueringen skal også vurdere om det finnes alternative måter å gjøre ting på. Tillitsvalgte på alle nivå vil bli involvert i løpet av høsten. 1. november skal arbeidet være ferdig.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås