Meny

Bruk av midler fra Omsetningsavgiften for melk

3 porsjoner melk og meieriprodukt bidrar til å dekke ditt daglige anbefalte inntak av kalsium
3 porsjoner melk og meieriprodukt bidrar til å dekke ditt daglige anbefalte inntak av kalsium

Midler trekt inn gjennom omsetningsavgiften på melk blir brukt til å øke forbruket av melk og meieriprodukter gjennom melk.no. Videre blir midler brukt til avlsfaglige tiltak gjennom bidrag til Geno, Norsk Sau og Geit og KOORIMP.

Melk.no skal bidra til økt forbruk av melk og meieriprodukter. Dette gjøres gjennom å spre kunnskap og kompetanse om produkter og gi økt inspirasjon til bruk av meieriprodukter på et merkenøytralt grunnlag. 50% av aksjene i melk.no eies av TINE, mens Q-meieriene og Synnøve Finden eier 25% hver. Styret består av to representanter fra TINE, en fra Q-meieriene og en fra Synnøve Finden. Kostnadene til virksomheten dekkes av omsetningsmidler, midler som trekkes av melkeprisen. I 2015 fikk melk.no et tilskudd på vel 30. mill kroner fra Omsetningsfondet for melk.

I hht aksjonæravtalen så skal melk.no legge fram sitt regnskap overfor TINE som markedsregulator. Konsernstyret er forelagt årsmelding og regnskap for 2015 for Opplysningskontoret for Meieriprodukter AS og finner at midlene er brukt i henhold til selskapets formål og innenfor tildelte rammer.

Melk.no har i 2015 konsentrert sin aktivitet bl.a. omkring kunnskap og holdningsskapende arbeid overfor opinionsdannere og forbrukere. Gjennom seminarer, fagmøter og frokostmøter har helse og kosthold blitt satt på dagsordenen. «3omdagen-kampanjen» der hovedformålet er å øke folks kjennskap til at man trenger tre porsjoner meieriprodukter daglig er videreført. Felles aktiviteter med de andre opplysningskontorene er også videreført.  Opplysningskontorene samarbeider om nettstedet/undervisninsportalen www.mat.no. Her samles alt undervisningsmaterialet som er tilgjengelig for pedagoger i skolen. Mell.no har utviklet sitt eget undervisningsmateriell «Den digitale melkekartongen» som inneholder både leksjoner, e-forelesninger og oppskrifter tilpasset barn og unge.

Faglige tiltak med midler fra omsetningsavgiften på melk

En del av omsetningsgiften for melk går til avlsfaglige tiltak. Konsernstyret fikk i siste styremøte framlagt en rapport og regnskap om bruk av midler fra omsetningsavgiften på melk til avlsfaglige tiltak for 2015 fra Geno, NSG og KOORIMP. Konsernstyret finner at midlene er brukt i henhold til formål og innenfor tildelte rammer.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås