Meny

Bra engasjement om jordbruksforhandlingene

Ola Mogstad, Organisasjonssjef i TINE Medlem
Ola Mogstad, Organisasjonssjef i TINE Medlem

Innspill til jordbruksforhandlingene skaper engasjement i organisasjonen. Omlag 130 produsentlag har kommet med synspunkter når fristen gikk ut.

Det er viktig for styret å få innspill fra grasrota i organisasjonen, og diskusjonen er viktig kompetansebygging i eierorganisasjonen, sier organisasjonssjef Ola Mogstad.

I november fikk arbeidsutvalgene tilsendt et dokument med sentrale problemstillinger. Målsettingen med dokumentet er først og fremst å få innspill til styret, men også en god anledning for å bygge kompetanse og forankre aktuelle problemstillinger. Det er viktig å ha god kommunikasjon i eierorganisasjonen om utfordringene både i primærproduksjon og næringsmiddelindustrien, sier organisasjonssjef Ola Mogstad. Mange arbeidsutvalg har også hatt produsentlagsmøter slik at flere har hatt mulighet til å komme med innspill. Innspill til jordbruksforhandlingene er en god anledning til å skape aktivitet i eierorganisasjon, sier Mogstad.

Sluttbehandling på styremøte den 16. februar

Alle innspillene fra produsentlagene er behandlet og det ble laget en oppsummering som ble framlagt for styret til en første styrebehandling på møte 28. januar. Alle uttalelsene er også gjort tilgjengelig for styremedlemmene. Videre prosess er at styret sluttbehandler en endelig uttalelse på styremøte 16. februar. Styret sender deretter sine innspill videre til faglagene. Jordbruksforhandlingene pågår i første halvdel av mai.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås