Meny

Basisprisen varierer gjennom året

Fra 1. januar 2015 innfører TINE Råvare differensiering av basisprisen gjennom året. Det innebærer en forsiktig justering med inntil 15 øre tillegg i perioder med lite melk, juni til september, og trekk i månedene januar til april og desember.

Endringene fra måned til mående ser du i tabellen nedenfor.

Stimulere til jevnere kurve
Konsernstyret vurderte tidligere i år å endre prinsippet for fastsettelse av basispris gjennom året. Ønsket var å få en variasjon i basisprisen gjennom året som vil kunne stimulere til en jevnere melkekurve. En jevnere melkeleveranse vil i neste omgang kunne gjøre produksjonen i TINE mer effektiv. Konsernstyret stilte seg positive til en slik endring av prinsipp og ba administrasjonen lage en plan for gjennomføring i 2015. Variasjon av basispris kommer foreløpig som et tillegg til allerede etablerte prissoner.

Vurdere prissonene
I tillegg har administrasjonen vurdert endringer av sonene og priskurvene. For at produsentene skal kunne tilpasse seg endringene, vil administrasjonen komme tilbake til Konsernstyret i møtet i januar 2015 med forslag til en justering av dagens prissoner med virkning fra og med januar 2016.

 Motsatt for geit
Basisprisen er lik og gjelder for både ku- og geitemelk. Leveransene av geitemelk varierer motsatt av kumelk gjennom året. For fortsatt å fremme en jevnere leveranse av geitemelk gjennom året, skal prissonene for geitemelk justeres motsatt av den månedlige variasjonen i basispris. Det betyr nedjustering i prissonene med 15 øre om sommeren, da det er mye geitemelk, og omvendt på vinteren.

 

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

-10

-10

-10

-10

0

+10

+10

+15

+15

0

0

-5

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås