Meny

Basisprisen holdes uendret fra 1. januar 2018

Styret i TINE har vedtatt å holde basisprisen uendret på 4,45 kr pr liter fra 1. januar 2018.

Konsernstyrethar fått fremlagt kostnadsbudsjett for TINE Råvare 2018. Budsjettet anbefales oversendt til Landbruksdirektoratetfor godkjenning. Basisprisen holdes uendret på 4,45 kr pr. Liter melk fra 1.1.2018 

TINE Råvare og melkepris 

Utbetalingspris til produsent er summen av basispris og ulike tillegg og trekk i prisen (kvalitetstillegg og -trekk, betaling for tørrstoffinnhold, KSL, nybrukertillegg, mm.) TINE Råvares underskudd/overskudd må alltid utliknes mot melkeprodusentene.     

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås