Meny

Basisprisen for melk øker med 3 øre pr. liter

Basisprisen øker med 3 øre/l til 4,45 kr/l fra 1.7.2017 som følge av målprisøkning etter jordbruksoppgjøret.

Stortinget har behandlet jordbruksoppgjøret og målprisen for melk ble økt med 3 øre. Målpriser inngår ikke i de forhandlingene Stortinget har bedt jordbruket og staten om å sluttføre. Styret i TINE har besluttet å sette basisprisen opp fra 4,42 til 4,45 kr. liter fra og med 1.7.2017. 

Hvordan er melkeprisen bygd opp? 

Melkeprisen består av en basispris og ulike tillegg og trekk, som for eksempel Elitemelktillegg, betaling for tørrstoff, nybrukertillegg, mm. Differansen mellom målpris og utbetalt melkepris dekker de såkalte fellesfinansierte kostandene som inngår i TINE Råvares portefølje, benevnt i figuren under som «Kostnader TINE Råvare». Dette omfatter blant annet nettokostnader til inntransport av melk, definerte rådgivingstjenester, gårdstanker, råmelkkontroll, mm. Betaling for tørrstoff inngår i begrepet kvalitetsbetaling i figuren under. Les mer om melkeprisens oppbygning 

Styret kan vedta eventuelle prisjusteringer gjennom året dersom målpris, kvalitetsbetaling eller andre forhold endrer seg.  

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås