Meny

Basisprisen for melk øker med 3 øre fra 1.mai

Konsernstyret i TINE har vedtatt å øke basisprisen for melk med 3 øre som følge av redusert tørrstoffinnhold i melka. Etter en lengre periode med økning viser de siste prognosene en nedgang.

Basisprisen økes fra kr/l 4,39 til 4,42 fra 1. mai 2017. Denne vurderes på nytt pr. juli, når resultatet av jordbruksoppgjøret er kjent. TINE Råvares underskudd/overskudd utliknes mot melkeprodusentene. Lavere samlet tørrstoffutbetaling fra TINE Råvare gir høyere basispris. Satsen for kvalitetstilleggene(tørrstoff) holdes uendret ut til den enkelte produsent.

Hvordan er melkeprisen bygd opp?

Melkeprisen består av en basispris og ulike tillegg og trekk, som for eksempel Elitemelktillegg, betaling for tørrstoff, nybrukertillegg, mm. Differansen mellom målpris og utbetalt melkepris dekker de såkalte fellesfinansierte kostandene som inngår i TINE Råvares portefølje, benevnt i figuren under som «Kostnader TINE Råvare». Dette omfatter blant annet nettokostnader til inntransport av melk, definerte rådgivingstjenester, gårdstanker, råmelkkontroll, mm. Betaling for tørrstoff inngår i begrepet kvalitetsbetaling i figuren under. Les mer om melkeprisens oppbygning.

Konsernstyret kan vedta eventuelle prisjusteringer gjennom året dersom målpris, kvalitetsbetaling eller andre forhold endrer seg.

 Illustrasjon melkepris

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås