Meny

Basisprisen for 2015

Total utbetaling fra TINE Råvare fra 1. januar 2015 forventes å bli kr 4,93 per liter i gjennomsnitt på året. Dette er en økning på 8 øre i forhold til gjennomsnittet for året 2014.

For avtaleåret 2014/2015 er målprisen satt til kr 5,20. TINE Råvare forutsetter i sine budsjettplaner for 2015 at noteringsprisen fra TINE Råvare er den samme, kr 5,20 pr liter melk. Noteringsprisen er lik for alle typer melk (ku, geit, økologisk), men for økologisk melk har TINE Råvare avtalt med aktørene et tillegg på kr 1,25 pr liter. Det er også forutsatt benyttet i 2015.

Overskudd i TINE Råvare 2014
Netto kostnadene i TINE Råvare budsjetteres til kr 0,27 pr liter melk. Det er på linje med faktiske kostnader i 2014, men kr 0,02 per liter lavere enn hva som var budsjettert for 2014. Regnskapet for TINE Råvare viser derfor et overskudd for 2014. Dette betales ut som et resultat 1 øre i 2015.

Måle- og kvalitetsvinn, samt omklassifisering av økologisk melk er budsjettert til kr 0,01 i 2015, og det er en kostnad i TINE Råvare. Samlet mulig utbetaling fra TINE Råvare blir etter dette: kr (5,20 -0,01-0,27+0,01)= kr 4,93 per liter fordelt på all melk.

Ved beregning av basisprisen er tatt hensyn til endringer i kvalitetsbetalingsregelverket fra 1. januar 2015. Totalt er beregnet at det i tillegg til basisprisen blir utbetalt kr 0,65 pr liter melk i kvalitets- og andre tillegg (for økologisk melk, egenregistrering i Husdyrkontrollen. til nye melkeprodusenter samt erstatninger).

For å oppnå en bedre melkebalanse gjennom året vil basisprisen for 2015 variere gjennom året. Basisprisen som er fastsatt er derfor et gjennomsnitt av basispris gjennom hele 2015.

Under er vist budsjetterte utbetalinger sammenlignet med  hva som var situasjonen i 2014

Basispris tabell 2015

Det er blant annet forventet økt gjennomsnittlig utbetaling for kumelk på tørrstoff i 2015, som følge av økt innehold samt økt betaling for protein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås