Meny

Basisprisen endres fra 1. januar 2016

Konsernstyret har vedtatt å endre basisprisen 1. januar til 4,30 kr/l. Dette er en nedgang fra 4,36 kr/liter i andre halvår 2015. Nedgangen skyldes økt kvalitetsbetaling i kombinasjon med økte kostnader i TINE Råvare.

I 2015 ble total kvalitetsbetaling (utbetalt tillegg og trekk) 981 millioner kroner, 94 millioner kroner over budsjett. I hovedsak skyldes dette økt betaling for fettinnhold i melka. Høyt fettinnhold var også hovedårsaken til at TINE Råvares resultat viste et underskudd på 30 millioner kroner. TINE Råvares underskudd/overskudd må alltid utliknes mot melkeprodusentene. Basisprisen settes derfor ned 6 øre.

Gjennomsnittlig utbetaling fra TINE Råvare på 4,99 kr/l

Utbetalingsprisen er summen av basispris og ulike tillegg i pris, hovedsakelig kvalitetstillegg (tillegg og trekk for kjemisk og bakteriologisk innhold, elitemelk, osv.)

Målprisen er satt 5,28 kr/liter. Av denne prisen trekkes nettokostnadene til TINE Råvare fra med -0,29 kr/l. Da vil gjennomsnittlig utbetalingspris fra TINE Råvare bli 4,99 kr/ liter.

Konsernstyret kan vedta eventuelle prisjusteringer gjennom året dersom målpris, kvalitetskostnader eller andre kostnader endrer seg. Les mer om melkeprisens oppbygning

Illustrasjon melkepris

Kilde: Illustrasjon ved endringer i melkepris

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås