Meny

Basisprisen økes med 4 øre fra 1. juli

TINEs Konsernstyre har vedtatt å øke basisprisen fra TINE Råvare med 4 øre til kr 4,36 pr liter fra 1. juli 2016. Betaling for fettinnhold i kumelk reduseres med 1 øre fra 6 til 5 øre pr. tidels prosent fra 1. august 2016.

Bakgrunn for økning i basispris er jordbruksoppgjøret med en brutto målprisøkning på 10 øre pr. liter melk. Av dette har 5 øre pr liter inntektsgivende effekt for melkeprodusent og 5 øre pr liter skal kompensere for redusert inntransportdekning i Prisutjevningsordningen for melk.

Økte kostnader og mer fett enn prognostisert
Utover endringene i Prisutjevningsordningen er det også varslet økt transportaktivitet og økt analyseaktivitet som fører til kostnader over budsjett.

Hittil i år har fettinnholdet vært 4,29% mot 4,26% i den prognosen som ligger til grunn for budsjettet. Det bidrar til at kvalitetsbetalingen har vært ca. 2 øre pr. liter høyere enn budsjettert. Dette har en negativ effekt på resultatet til TINE Råvare og må utlignes for å sikre balanse i regnskapet. TINE har stort fettoverskudd, og håndtering og regulering av dette er også medvirkende til en lavere sats for fettbetaling. Satsen reduseres med 1 øre fra 6 til 5 øre pr. tidels prosent fra 1 august 2016.  

Utvikling i utbetalingspris

 

Figuren viser utvikling i samlet utbetalingspris siste fem år. Sum tillegg og trekk inklusive betaling for tørrstoff har økt fra 47 til 70 øre pr liter i denne perioden.

Les mer om melkeprisens oppbygging

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås