Meny

Basisprisen økes med 15 øre

Konsernstyret har vedtatt å øke basisprisen med 15 øre per liter for andre halvår 2014, det vil si fra 1. juli. Bakgrunnen er at også målprisen øker med 15 øre fra samme tidspunkt.

Målprisen er fra 1. juli på kr 5,20 pr liter melk. TINE Råvare vil som tidligere legge opp til at noteringsprisen gjennom 2. halvår i snitt vil ligge på samme nivå som målprisen. Noteringsprisen tilpasses melkeinngangen ved en høyere noteringspris enn målpris i 3. kvartal og en lavere noteringspris enn målprisen i 4. kvartal.
Kostnadsnivået i TINE Råvare forventes å ligge på budsjett. Dette sammen med kostnader knyttet til omklassifisering/vrak og svinn forventes å bli tilsammen 32 øre pr liter.

Basisprisen for 2. halvår er etter det fastsatt utfra følgende forutsetninger: 

 

2. halvår 2014

1. halvår 2014

Noteringspris fra TINE Råvare

kr 5,20 pr l

Kr. 5,05

-Nettokostnader TINE Råvare inkl. svinn/vrak/omkl.

Kr 0,32 pr l

Kr.0,32

=Beregnet total mulig utbetalingspris fra TINE Råvare

kr 4,88 pr l

Kr. 4,73

-Herav til økologisk/nye produsenter

kr 0,02 pr l

Kr.0,00

-Utbetaling HK-medlemskap

kr 0,05 pr l

Kr. 0,05

-Forventet gjennomsnittlig utbetaling for kvalitet etc

kr 0,55 pr l

Kr. 0,57

=Basisprisen fra TINE Råvare fra 1.7.2014

kr 4,26 pr l

Kr. 4.11


Konsernstyret tar forbehold om å endre prisene dersom nye forhold skulle tilsi behov for justering.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås