Meny

Basisprisen øker med 2 øre/l

Per august viser regnskapet til TINE Råvare et overskudd på 31 MNOK. TINE Råvare skal over tid gå i null, derfor øker basisprisen med 2 øre/l til 4,49 med virkning fra 1. juli 2018.

Av 31 MNOK utgjør økt bruttofortjeneste 17 MNOK og 14 MNOK i reduserte driftskostnader. Styret i TINE har derfor vedtatt å endre basisprisen fra 4,47 til 4,49 med virkning fra 1. juli 2018. Basisprisen fra 1. mai til 30. juni økes også med to øre, fra 4,44 til 4,46.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås