Meny

Basisprisen øker fra 1. april

Regnskapet for TINE Råvare pr februar viser et resultat noe over budsjett. Styret har derfor vedtatt å øke basisprisen med 2 øre pr liter til kr 4,32 pr liter fra 01.04.2016.

I tillegg har styret vedtatt at betaling for tørrstoff i geitemelk settes til 12 øre pr tidels prosent fra 01.07.2016, ned fra 14 øre pr tidels prosent. Satsen gjelder både for tillegg og trekk i forhold til basisverdien angitt i kvalitetsregelverket. 

Tørrstoffinnholdet fortsetter å øke i 2016, over både fjoråret og over prognose. Dette medfører at utbetalt tillegg for tørrstoff i melk er over budsjett, også utover det som økt melkeinngang skulle tilsi. Dette gjelder betaling for fett i kumelk og tørrstoff i geitemelk. 

Overskuddet av tørrstoff øker. Med kumelkprognosen i januar på 1 511 millioner liter og prognosert fettinnhold på 4,25 % er det beregnet et fettoverskudd på ca. 450 tonn i 2016. Tilsvarende er det med en proteinprognose på 3,43% beregnet et proteinoverskudd på 1 600 tonn. For geitemelk er det beregnet et tørrstoffoverskudd på 460 tonn gitt en melkeleveranse på 21,5 millioner liter i 2016.

Betaling for fett i kumelk ble i tidligere styremøtet vedtatt satt ned til 6 øre pr tidels prosent fra 01.04.2016.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås