Meny

Basispris 2015 - TINE Råvare

Høyere kvalitetsutbetalinger enn budsjettert, spesielt på fett, gjør at det forventes et underskudd i TINE Råvare for 2015. Regnskapet til TINE Råvare skal over tid gå i null og underskuddet må derfor dekkes inn på basisprisen for 2016. Endelig basispris for første halvår 2016 fastsettes på konsernstyremøte i januar.


Avviket i 2015 blir dels dekket inn av overskudd fra 2014 og dels gjennom lavere basispris i 2016. Avviket melder også behovet for å tilpasse seg bedre framover. Det viktigste tiltaket vil være å bedre prognosekvaliteten, slik at TINE Råvare bedre kan forutse melkekvaliteten. Styret diskuterte også ulike modeller for å gi mer forutsigbare valgmuligheter til å styre resultatet i TINE Råvare. Styret åpner for å kunne endre basisprisen oftere for å korrigere inn avvik i løpet av året.

Se melkeprisens oppbygning

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås