Meny

Andre saker fra siste styremøte

Styret hadde en grundig gjennomgang av status for salg og resultater pr februar. Det ble også gitt orienteringer om status for TINE Pensjon og arbeidet med prosjekt struktur faste produkter. I tillegg ble det avholdt generalforsamlinger for heleide datterselskaper.

Under referatsaker fikk styret framlagt brev fra Polarsirkelen Produsentlag ang Klagenemnda/klagehandtering, og fra Vest-Telemark Produsentlag ang norsk proteinforsyning. Styret fikk også en orientering om innkomne saker til årsmøtet: Frå Haukeli Aust Geit om forslag til vedtektsendring - egen årsmøteutsending for geiteprodusenter, og fra Sunnylven, Stranda og Sykkulven Produsentlag om varsling/informasjon ved prisreduksjon. Vi minner for øvrig om at saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, må være innkommet skriftlig til styret i så god tid at det kan komme med i innkallingen (minst 14 dager førårsmøtet)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås