Meny

Anbefaler kraftig reduksjon i omsetningsavgiften

Styret i TINE anbefaler at omsetningsavgiften for melk settes ned fra 30 øre til 10 øre per liter fra 1. januar 2021. Endelig vedtak gjøres av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av Omsetningsrådets behandling av forslaget i møtet 8. desember.

Reduserer avgifta med 20 øre per liter

I 2020 ligger omsetningsavgiften på ku- og geitemelk på 30 øre per liter. Hovedårsaken til den høye avgifta er for å finansiere det ekstraordinære oppkjøpet av kvoter. Til sammen ble det solgt 35,2 millioner liter grunnkvote til Staten til en kostnad på drøyt 480 millioner kroner.

I 2021 forventes det ikke kostnader til oppkjøp bortsett fra oppkjøp av kvoter for geitemelk. De øvrige kostnadene forventes å bli om lag på samme nivå som i 2020.

Med utgangspunkt i dette foreslår styret å redusere omsetningsavgiften med 20 øre per liter som settes til 10 øre per liter både for ku- og geitemelk.

Til grunn for anbefalingen ligger en prognose om en leveranse på 1510 millioner liter kumelk og 19,9 millioner liter geitemelk i 2021.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås