Meny

Anbefaler at omsetningsavgiften settes til 5 øre pr liter melk

Styret anbefaler at omsetningsavgiften på melk settes til 5 øre pr liter for 2. halvår 2016. Det vi si at avgiften holdes uendret fra 1. halvår i år. Styret tar forbehold om at avgiften kan justeres dersom forutsetningene endres.

Et estimat over kostnadene i 2016 viser en økning på 29. millioner kroner sammenlignet med det som ble lagt i budsjettet i oktober 2015. Økningene skyldes reguleringseksport av smør. I tillegg fører en økning i geitemelkproduksjonen til økt behov for regulering. Budsjett for skolemelk og transport av reguleringsmelk bidrar også til økte kostnader.

Overproduksjonsavgiften øker med ei krone fra første januar i år. Dette forventes å gi en redusert mengde melk produsert utover kvote. Reduksjon i forholdstall for kumelk fra 1,03 til 1,00 og høyere melkeinngang hittil i år, kan likevel medføre at mengde produsert utover kvote øker mer enn i det oppdaterte estimatet. Dette vil i såfall styrke fondet i ordningen.

Uendret omsetningsavgift i 2. halvår vil redusere fondet, men vil fortsatt være på 92 mill. kroner ved utgangen av året. Styret har derfor anbefalt at omsetningsavgiften holdes uendret i 2. halvår 2016.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås